Prinses Hillie de 1e

20e Belhamel der Belhamels

Voor degene die mij nog niet kennen wil ik me graag even voorstellen

Alaaf Alaaf Alaaf.

H.D.H. Prinses Anne-Marieke de 1ste Belhamel de 19de